Zahrady

U zahradních prvků s montáží je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou a možností dojetí dodávkovým automobilem k místu realizace.


V případě, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., mohou být účtovány vícepráce spojené se ztíženými podmínkami při instalaci prvků. Sazba za případné vícepráce činí 380,- Kč /hod/osoba.


Nabídkový rozpočet neobsahuje práce spojené s odvozem vykopané zeminy, které obvykle zákazník zajišťuje na vlastní náklady, pokud není v rámci objednávky dohodnuto jinak.


Při nabídce s úpravou povrchů ještě text:


V nabídce je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou a možností dojetí techniky (bagr pro výkop zeminy a nákladní auto pro odvoz vykopané zeminy a dovoz materiálů na dopadovou plochu) k místu realizace.


V případě, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem, žádáme odběratele, aby na tuto skutečnost upozornil, a bude upravena cenová kalkulace.

Podkategorie:

29 položek


Tagy