Logopedie

Logopedie

HRY GRANNA® Z POHLEDU LOGOPEDŮ A PEDIATRŮ

   Dětské společenské hry od značky Granna® jsou skupinou vzájemně navazujících her, které spojuje společná grafika, filozofie, srozumitelnost a jednoduché instrukce.

   Z pohledu logopedů a pediatrů pomáhají aktivovat motorická a řečová centra v centrálním nervovém systému.  Pomáhají zlepšovat kooperaci mezi jednotlivými funkčními oblastmi. Tyto dětské hry rozvíjejí fantazii, jsou konstruktivní, budí pozitivní emoce, vyvolávají radost z úspěchů, cvičí paměť a jejich hráči získají nové dovednosti. Radost z vítězství je zde odměnou za snahu a vytrvalost. Děti rozvíjejí své sociální a komunikační dovednosti, zdokonalují se v jemné motorice, slovní zásobě, strategii, plánování, ve schopnosti rozhodovat se.

   Hry jsou vhodné nejen pro děti běžné populace, ale i pro děti s poruchami aktivity a pozornosti, protože je již od jejich 2 let učí soustředit a nerozptylovat se. Hry jsou zároveň vhodné i pro děti, které nejsou schopny zařadit se do kolektivu.

   Granna® představuje skupinu dětských vzdělávacích společenských her, které s dětmi „rostou“, protože se dají hrát mnoha různými způsoby tak, aby byly pro danou věkovou kategorii vždy srozumitelné a atraktivní.

   Tyto hry jsou doporučované i dětskými psychiatry a KLINICKÝMI LOGOPEDY.

Podkategorie:

46 položek


Tagy